al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Dades Generals

Granyena de les Garrigues

Codi
251057
Comarca
Garrigues
Població
147
Superfície
20,47
Densitat
7,2
Altitud
366

Superfície (km²)

Municipi
20,47
Comarca
797,7
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
7,2
Comarca
23,8
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
88
Comarca
9.956
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
59
Comarca
9.055
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
147
Comarca
19.011
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
18
Comarca
2.429
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
93
Comarca
11.746
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
39
Comarca
3.774
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
1.061
Catalunya
250.143

Població

Municipi
154
Comarca
19.010
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
11
Comarca
1.268
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
60
Comarca
6.435
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
21
Comarca
1.850
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
1
Comarca
412
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
93
Comarca
9.965
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
7
Comarca
1.161
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
33
Comarca
5.311
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
18
Comarca
1.924
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
3
Comarca
649
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
61
Comarca
9.045
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
124
Comarca
15.159
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
4
Comarca
1.102
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
26
Comarca
2.749
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
154
Comarca
19.010
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
127
Comarca
16.267
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
27
Comarca
2.743
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
154
Comarca
19.010
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
74
Comarca
8.357
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
19
Comarca
1.608
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
93
Comarca
9.965
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
53
Comarca
7.910
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
8
Comarca
1.135
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
61
Comarca
9.045
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
3
Comarca
270
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
2
Comarca
280
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
5
Comarca
550
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
15
Comarca
2.640
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
62,9
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
66
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
65
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
1
Comarca
131
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
0
Comarca
135
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
113
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
0
Comarca
248
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
54
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-4
Comarca
45
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
34
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-4
Comarca
79
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
252
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
287
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
54
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
1
Comarca
198
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
252
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
20
Comarca
1.103
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
12,2
Comarca
5,64
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-8,54
Comarca
-5,34
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
20,74
Comarca
10,98
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
165
Comarca
19.128
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
152
Comarca
16.779
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
153
Comarca
17.063
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
100
Comarca
12.472
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
..
Comarca
543
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
172
Comarca
19.671
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
47
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
34
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
140
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
5
Comarca
245
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
11,1
Comarca
22,5
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
35
Comarca
34,2
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
24,8
Comarca
20
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
29,1
Comarca
23,3
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
14.835
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
67,7
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
119
Comarca
14.175
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
86,6
Comarca
83
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
125
Comarca
14.370
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
73,6
Comarca
62,8
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
60
Comarca
50,6
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
140
Comarca
14.894
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
35
Comarca
4.394
Catalunya
1.814.395

Dones

Municipi
21
Comarca
3.294
Catalunya
1.614.362

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
56
Comarca
7.688
Catalunya
3.428.757

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
65
Comarca
8.193
Catalunya
3.604.014

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
315
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.005
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
275
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.900
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
3.495
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
795
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
160
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
235
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
720
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
1.910
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
1.355
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.590
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
550
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
3.495
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
3
Comarca
592
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
47
Comarca
5.531
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
810,29
Comarca
777,57
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
23
Comarca
2.542
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
19
Comarca
2.298
Catalunya
775.829

Total

Municipi
42
Comarca
4.840
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,3
Comarca
108,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,2
Comarca
102,7
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
49,3
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
3,9
Comarca
418,5
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
36,3
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
5,4
Comarca
715,7
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
3,5
Comarca
337
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
1,9
Comarca
378,7
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
5,4
Comarca
715,7
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
78
Comarca
7.795
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
37
Comarca
1.855
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
33
Comarca
2.887
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
148
Comarca
12.537
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
228
Comarca
16.957
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
17.934
Comarca
36.136
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
138
Comarca
273
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
12.108
Comarca
17.165
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
3.332
Comarca
4.747
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.433
Comarca
39.438
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
7
Comarca
280
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.440
Comarca
39.718
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
161
Comarca
7.084
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
0
Comarca
1.463
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
20
Comarca
416
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
114
Comarca
2.435
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
186
Comarca
8.113
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
951
Comarca
19.058
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
754
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
104
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.433
Comarca
39.438
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
60
Comarca
2.695
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
5
Comarca
326
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
..
Comarca
19.110
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
..
Comarca
11.460
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
2.696
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
..
Comarca
393.347
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
..
Comarca
3.482.648
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
4.420
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
59
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
2
Comarca
7
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
31
Comarca
92
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
79
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
119
Comarca
11.426
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
31
Comarca
1.700
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
49
Comarca
3.717
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
12
Comarca
944
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
211
Comarca
17.787
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,37
Comarca
1,1
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
41,9
Comarca
42,2
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
0
Comarca
106
Catalunya
15.166

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
33.720,55
Catalunya
3.793.347,5

Document Actions